citrusjava: (Default)
השכנות התחילו לשבת עם הילדים שלהן ממש מחוץ לחלון שלי. אחת מהן אומרת הרבה שהיא לא מפריעה לאף אחד, וצוחקת שוב ושוב צחוק גדול ומזוייף. בא לי להתכופף מהחלון ולצרוח "שקט בין שתיים לארבע", אשלייה של קהילה. מעניין אם בתל אביב הקטנה היו סטודנטיות עייפות ומרוטות עצבים.


אני מצמידה את הלפטופ אלי, ומנסה לא לקרוא הרבה מדי בפייסבוק, לא היום. כולן עושות את המתכונים של סבתות שלהן שמתו ואני לא יכול-ה לשאת את זה ככה.... וגם פרינס מת וכו'.... וטריגרים.
תמיד היה לי בימי שישי אמריקן אידול לפחות. עכשיו זה בוטל. אפילו לא אהבתי את זה בהתחלה, סתם מכרה שלי כל כך התלהבה מזה שרציתי להצטרף. היא מזמן כבר הפסיקה לצפות, ורק אני נשארתי להצטער שזה בוטל.

בחוץ ציפורים, רהיטים זזים בתקרה מעלי, אנשים יוצאים לסדר, להורי, אוספים ילדים קטנים, האב שתמיד צועק על כולם לחוץ על המפתחות, אחת השכנות מחפשת משקפי שמש.

Profile

citrusjava: (Default)
citrusjava

March 2017

S M T W T F S
   12 34
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios